Shopping cart is empty

Pančićeva omorika (Picea Omorika® )

Endemit balkanskog poluostrva, naša najznačajnija četinarska vrsta. Habitus usko piramidalan, grane prvog reda su kratke. Pri vrhu uperene ka gore u sredini horizontalne, a u donjem delu nešto viseće. U svim evropskim gradovima ovo je cenjena vrsta zbog svog habitusa i otpornosti na gradski klmat. Može da se sadi u grupama ili u vidu pojedinačnih stabala (solitera).Visina 0.7m,za visinu 1.5m poslati upit pomocu kontakt forme.

Tip: 
250 RSD