Shopping cart is empty

Himalajski kedar (Cedrus Deodara® )

U našim parkovima i vrtovima često uzgajana vrsta. Habitus piramidalan sa granama koje su povijene na dole. Čest je slučaj da je vrh povijen odajući izgled ‘tužnog’ habitusa. Na granama se nalaze krupne zaobljene šišarice i čuperci sastavljeni od iglica.Visina 0.6m

Tip: 
1.000 RSD