Shopping cart is empty

Bodljiva smrča (Picea Pungens ‘Glauca’® )

Od svih smrča najbolje podnosi gradske uslove. Kod nas je ovo često gajena dekorativna vrsta. Kupast habitus sa pravilnim pršljensatim granama. Ovo je forma sa plavičasto sivim četinama. U mladom dobu podnosi orezivanje.Visina 1.5m,za visinu od 0.7m poslati upit pomocu kontakt forme.

Tip: 
1.800 RSD