Shopping cart is empty

Picea Pungens ‘Glauca’®

Od svih smrča najbolje podnosi gradske uslove. Kod nas je ovo često gajena dekorativna vrsta. Kupast habitus sa pravilnim pršljensatim granama. Ovo je forma sa plavičasto sivim četinama. U mladom dobu podnosi orezivanje.Visina 1.5m,za visinu od 0.7m poslati upit pomocu kontakt forme.

Type: 
250 RSD