Shopping cart is empty

Četinari

Nekolicina biljaka ima kvalitete ukrasnih četinara: elegantan oblik, zimzelene četine (izuzev nekoliko vrsta), dugovečnost adaptaciju na različita zemljišta, minimalnu negu; i iznad svega ogroman diverzitet kultivara i dimenzija, od formi do boje četina. Sve ovo se odnosi kako na vrste velikih dimenzija tako i na patuljaste baštenske kultivare.

Katalog

Četinari

Nekolicina biljaka ima kvalitete ukrasnih četinara: elegantan oblik, zimzelene četine (izuzev nekoliko vrsta), dugovečnost adaptaciju na različita zemljišta, minimalnu negu; i iznad svega ogroman diverzitet kultivara i dimenzija, od formi do boje četina. Sve ovo se odnosi kako na vrste velikih dimenzija tako i na patuljaste baštenske kultivare.

Katalog

Jako izdržljiva vrsta, dobro podnosi temperaturne ekstreme pa je zbog toga jedan od najčešće uzgajanih kedrova u našem području.

250 RSD

Od svih smrča najbolje podnosi gradske uslove. Kod nas je ovo često gajena dekorativna vrsta. Kupast habitus sa pravilnim pršljensatim granama....

250 RSD

Raste kao žbun visine 2-4m sa krivim i često po zemlji poleglim stablom. Zbog staništa na kojima se prostire njegov areal (viskoe planine,tereni...

250 RSD

Usko valjkasta forma, do 10m visok.Grane i grančice uspravne, četine labavo prilegle srebrno-plavičaste boje. Forma idealna za žive ograde.Visina...

250 RSD

Raste kao žbun, kupastog oblika, visine 2m. Četine delimično ljuspaste, mekane plavo-zelene. Idealan za aranžmane u većim žardinjerama, alpinume...

250 RSD

Zlatna verzija kultivara ‘Elwoodii’. Spororastuća vrsta. Zadržava boju do jeseni kada nije toliko atraktivan.Visina 0.6m

250 RSD

Okruglasta forma plavo-zelenih četina, porasta oko 1,5-1,7m. Grane i grančice gusto poređane.

250 RSD

Zlatno-žute boje, porast od 6-8m.Visina 0.8m

250 RSD

U našim parkovima i vrtovima često uzgajana vrsta. Habitus piramidalan sa granama koje su povijene na dole. Čest je slučaj da je vrh povijen...

250 RSD

Uska cilindrična forma, u koje je vrh veoma gusto razgranjen, izbojci prilično kratki, uspravni, lišće samo igličasto i plavo zeleno.Visina 0.7m...

250 RSD

Gusta zimzelena forma kleke,izuzetno vertikalnog habitusa.Sivo plavih cetina,izuzetno pogodna za sadnju u alpinetumima.

250 RSD

U širinu vrlo razgranat, nizak sa uspravnim grančicama. Četine igličaste odstojeće oštre plavo-zelene. Visok 1m širok 2.Velicina 0.8m,za visinu od...

250 RSD

Veoma nizak i razgranat žbun. Grane izdužene i gusto pokrivene manjim grančicama. Četine igličaste srebrno-plave.Velicina 0.9m

250 RSD

Žuta boja četina,kompaktan nizak rast,valjkast habitus. Odlična za primenu u alpinumima.Visina 0.8m

250 RSD

Mutacija kultivara “Alumii“,usko piramidalne forme. Zeleno žute četine. Pogodna za sađenje u grupama ili soliterno.Visina 1.8m

250 RSD

Endemit balkanskog poluostrva, naša najznačajnija četinarska vrsta. Habitus usko piramidalan, grane prvog reda su kratke. Pri vrhu uperene ka gore...

250 RSD

Grmast kultivar, usko koničnog oblika. Četine u početku svetlo zelene, kasnije svetlo plave.Veoma sporo raste maksimalna visina do 2m.Visina 0.6m...

250 RSD
250 RSD
250 RSD
250 RSD

Polegla forma, četine plavičaste boje. Raste bez problema na suvim krečnjačkim zemljištima.koristi se za ozelenjavanje padina,prikrivanje...

250 RSD

Kompaktan porast. Široki habitus. Četine šatirane zelene i žute boje. pogodan za formiranje alpinuma, učvršćivanje padina.Velicina 1m

250 RSD
250 RSD

Porast do 2m visine i isto toliko širok, uspravan grm. Izbojci veoma kratki žućkasto-smeđi, iglice odozgo zlatno-žute, odozdo svetlo žuto-zelene...

250 RSD
250 RSD

Idealna forma za žive ograde. Otporna na zimu i gradske uslove zagađenosti. Kupastog oblika, smaragdno-zelene boje, preko leta i u toku zime smeđe...

250 RSD

Kompaktna patuljasta forma loptastog habitusa. Četine tamno zelene tokom cele godine. Spororastuća vrsta.

250 RSD

Stubasta tuja se ubraja u četinare i (zajedno sa smaragdnom) predstavlja varijetet zapadne tuje. Moglo bi se reći da je posle smaragdne tuje, ova...

250 RSD

 Zapadna tuja okruglog habitusa,tamno zelenih cetina.Raste do 2m u precniku,pogodna za kombinovanje sa sibljem i cetinarima vertikalnih habitusa...

250 RSD

Tamno zelenog lišća kora crvenkasto-zelena deluje veoma dekorativno, porast preko 10m. Može se koristiti za žive ograde.Visina 1.5m

250 RSD

Polegla forma, zelenih četina. Spororastuća vrsta. Pogodna za alpinume.

250 RSD

Izdužen habitus.Predstavlja dobar izbor prilikom grupne sadnje. Četine zelene boje. Spororastuća vrsta.

250 RSD

Uzan habitus. Srednja brzina rasta. Četine srebrno-plavičaste boje. Grane otporne na pritisak koji izaziva sneg.Visina 1.5m

250 RSD

Srednje rastuća forma. Izazito žuta boja četina. Piramidalni oblik habitusa.Visina 1m

250 RSD

Usko kupast habitus. Četine tamno zelene.pogodan je za formiranje vertikala u prostoru. Idealan za primenu u alpinumima.Visina 1.7m

250 RSD