Shopping cart is empty

Četinari

Nekolicina biljaka ima kvalitete ukrasnih četinara: elegantan oblik, zimzelene četine (izuzev nekoliko vrsta), dugovečnost adaptaciju na različita zemljišta, minimalnu negu; i iznad svega ogroman diverzitet kultivara i dimenzija, od formi do boje četina. Sve ovo se odnosi kako na vrste velikih dimenzija tako i na patuljaste baštenske kultivare.

Katalog

Četinari

Nekolicina biljaka ima kvalitete ukrasnih četinara: elegantan oblik, zimzelene četine (izuzev nekoliko vrsta), dugovečnost adaptaciju na različita zemljišta, minimalnu negu; i iznad svega ogroman diverzitet kultivara i dimenzija, od formi do boje četina. Sve ovo se odnosi kako na vrste velikih dimenzija tako i na patuljaste baštenske kultivare.

Katalog

Jako izdržljiva vrsta, dobro podnosi temperaturne ekstreme pa je zbog toga jedan od najčešće uzgajanih kedrova u našem području.

1.000 RSD
-+

Od svih smrča najbolje podnosi gradske uslove. Kod nas je ovo često gajena dekorativna vrsta. Kupast habitus sa pravilnim pršljensatim granama....

1.800 RSD
-+

Raste kao žbun visine 2-4m sa krivim i često po zemlji poleglim stablom. Zbog staništa na kojima se prostire njegov areal (viskoe planine,tereni...

1.800 RSD
-+
700 RSD
-+

Usko valjkasta forma, do 10m visok.Grane i grančice uspravne, četine labavo prilegle srebrno-plavičaste boje. Forma idealna za žive ograde.Visina...

900 RSD
-+

Raste kao žbun, kupastog oblika, visine 2m. Četine delimično ljuspaste, mekane plavo-zelene. Idealan za aranžmane u većim žardinjerama, alpinume...

900 RSD
-+

Zlatna verzija kultivara ‘Elwoodii’. Spororastuća vrsta. Zadržava boju do jeseni kada nije toliko atraktivan.Visina 0.6m

900 RSD
-+

Okruglasta forma plavo-zelenih četina, porasta oko 1,5-1,7m. Grane i grančice gusto poređane.

1.500 RSD
-+

Zlatno-žute boje, porast od 6-8m.Visina 0.8m

900 RSD
-+

U našim parkovima i vrtovima često uzgajana vrsta. Habitus piramidalan sa granama koje su povijene na dole. Čest je slučaj da je vrh povijen...

1.000 RSD
-+

Uska cilindrična forma, u koje je vrh veoma gusto razgranjen, izbojci prilično kratki, uspravni, lišće samo igličasto i plavo zeleno.Visina 0.7m...

1.000 RSD
-+

Gusta zimzelena forma kleke,izuzetno vertikalnog habitusa.Sivo plavih cetina,izuzetno pogodna za sadnju u alpinetumima.

1.300 RSD
-+

U širinu vrlo razgranat, nizak sa uspravnim grančicama. Četine igličaste odstojeće oštre plavo-zelene. Visok 1m širok 2.Velicina 0.8m,za visinu od...

900 RSD
-+

Veoma nizak i razgranat žbun. Grane izdužene i gusto pokrivene manjim grančicama. Četine igličaste srebrno-plave.Velicina 0.9m

1.100 RSD
-+

Žuta boja četina,kompaktan nizak rast,valjkast habitus. Odlična za primenu u alpinumima.Visina 0.8m

1.000 RSD
-+

Mutacija kultivara “Alumii“,usko piramidalne forme. Zeleno žute četine. Pogodna za sađenje u grupama ili soliterno.Visina 1.8m

1.600 RSD
-+

Endemit balkanskog poluostrva, naša najznačajnija četinarska vrsta. Habitus usko piramidalan, grane prvog reda su kratke. Pri vrhu uperene ka gore...

700 RSD
-+

Grmast kultivar, usko koničnog oblika. Četine u početku svetlo zelene, kasnije svetlo plave.Veoma sporo raste maksimalna visina do 2m.Visina 0.6m...

1.000 RSD
-+
2.000 RSD
-+
2.500 RSD
-+
2.500 RSD
-+

Polegla forma, četine plavičaste boje. Raste bez problema na suvim krečnjačkim zemljištima.koristi se za ozelenjavanje padina,prikrivanje...

900 RSD
-+

Kompaktan porast. Široki habitus. Četine šatirane zelene i žute boje. pogodan za formiranje alpinuma, učvršćivanje padina.Velicina 1m

1.600 RSD
-+
1.200 RSD
-+

Porast do 2m visine i isto toliko širok, uspravan grm. Izbojci veoma kratki žućkasto-smeđi, iglice odozgo zlatno-žute, odozdo svetlo žuto-zelene...

800 RSD
-+
1.500 RSD
-+

Idealna forma za žive ograde. Otporna na zimu i gradske uslove zagađenosti. Kupastog oblika, smaragdno-zelene boje, preko leta i u toku zime smeđe...

900 RSD
-+

Kompaktna patuljasta forma loptastog habitusa. Četine tamno zelene tokom cele godine. Spororastuća vrsta.

1.000 RSD
-+

Stubasta tuja se ubraja u četinare i (zajedno sa smaragdnom) predstavlja varijetet zapadne tuje. Moglo bi se reći da je posle smaragdne tuje, ova...

700 RSD
-+
800 RSD
-+

 Zapadna tuja okruglog habitusa,tamno zelenih cetina.Raste do 2m u precniku,pogodna za kombinovanje sa sibljem i cetinarima vertikalnih habitusa...

700 RSD
-+

Tamno zelenog lišća kora crvenkasto-zelena deluje veoma dekorativno, porast preko 10m. Može se koristiti za žive ograde.Visina 1.5m

1.400 RSD
-+

Polegla forma, zelenih četina. Spororastuća vrsta. Pogodna za alpinume.

800 RSD
-+

Izdužen habitus.Predstavlja dobar izbor prilikom grupne sadnje. Četine zelene boje. Spororastuća vrsta.

800 RSD
-+

Uzan habitus. Srednja brzina rasta. Četine srebrno-plavičaste boje. Grane otporne na pritisak koji izaziva sneg.Visina 1.5m

1.500 RSD
-+

Srednje rastuća forma. Izazito žuta boja četina. Piramidalni oblik habitusa.Visina 1m

1.500 RSD
-+

Usko kupast habitus. Četine tamno zelene.pogodan je za formiranje vertikala u prostoru. Idealan za primenu u alpinumima.Visina 1.7m

2.000 RSD
-+